Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítáme Vás na stránkách Evangelické fary v Žatci, na které se scházejí křesťané Českobratrské církve evangelické a Křesťanského společenství. Občas pořádáme společné akce i ve spolupráci s Apoštolskou církví a BJB Žatec. Naše společná setkání mají jeden cíl - oslavu našeho Spasitele Ježíše Krista, kterého společně chválíme a vyznáváme. Rádi bychom se s každým kdo má zájem podělili o své zážitky s živým Bohem, proto Vás srdečně zveme na společná setkání:

nedělní bohoslužby Církve českobratrské Evangelické (CČE) - každou neděli od 11 hodin na naší faře (Husova 1200) nebo v kostele

biblické hodiny (ČCE) - každý čtvrtek od 16h na faře

nedělní bohoslužby Křesťanského společenství (KS) - každou neděli od 14.00h rovněž na faře

biblické hodiny Křesťanského společenství - každý čtvrtek od 18h také na faře

bohoslužby opět na faře každou neděli od 11hodin

________________________________________________________________

Adventní dopis sboru

Bůh  chce, aby všichni lidé spaseni byli a došli poznání pravdy. 1.Tim.2,4

Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem. Dám se vám najít, praví Hospodin, a přivedu vás zpět ze zajetí. Jeremiáš 29,13

Milí přátelé, bratři a sestry,

Od první zmínky o Kristově příchodu uplynulo dlouhých 1500 let, než se Pán Ježíš v judském Betlémě narodil. Toto dlouhé čekání, táhnoucí se po mnoho generací  boží lid jistě otupilo. O příchodu Mesiáše se stále mluvilo, ale spíš tak tradičně, hypoteticky. Najednou přichází malé děcko, ještě chudší než mnoho ostatních. Toto dítě provázejí zvláštní  znamení  a  plní se na něm všechna  vyřčená proroctví napříč staletími.  Zvláštní události, plné kontrastů ukazují jasný přesah do duchovního světa, který  my lidé úplně nechápeme.

Pán Ježíš Kristus je nazýván tím, kdo „vykupuje ze zkázy život, vyvádí ze zajetí , láme železné závory  a zvítězil nad smrtí, shromažďuje ovce do ovčince a odešel připravit nové příbytky“. Toto jsou nové věci, které jsou dány lidem samotným Bohem, který přišel jako malé dítě, vyrostl v muže a položil svůj život jako oběť za Tvůj i můj hřích. To byl zlomový okamžik světových dějin, byla otevřena nová kapitola, která trvá až dodnes.

Stejně, jako lidé tenkrát, i my se  setkáváme s podobnou výzvou:  Budete mě hledat a najdete mě..  On přišel již před více než  2000 lety, lze ho ještě nalézt? Jak je možné, že stovky miliónů lidí říkají, že Ho našli, znají  Ho a vědí kam jdou?  Není  to troufalé?  Biblické poselství je ale jednoduché a jasné.  Hledejte! Budeme hledat Boha stejně, jako pastýři,  nebo  tři mágové, přestože to ostatním může připadat divné?  Nebo se budeme snažit naše svědomí a prázdné místo v srdci umlčet „totálním vymýcením“ stejně, jako  král  Herodes a Římané v té době?   Mágové, zabývající se Bohem zakázaným okultismem určitě neměli  před  Hospodinem dobrý „kredit“, když  předtím prohlásil veškeré okultní praktiky za ohavnost. Také jsi v životě hodně hřešil? – právě pro takové přišel On- Kristus na svět.  Záleží však na tom, co uděláme, až  „spatříme hvězdu“ .  Jsme ochotní  vyjít ven ze zajetých kolejí? Jsme ochotní vydat kormidlo svého života Jemu?  Náš Pán se dává nalézt, On čeká na ty, co jej hledají upřímným srdcem.  Takoví lidé mohou potom zakusit radost ze spasení, nového startu i vztahu s Ním- tím, který je stále stejný, milující, odpouštějící a dlouho shovívavý Pán. Jednou před Ním bude stát každý z nás.  Bude to okamžik úlevy a radosti ze setkání se známým přítelem, nebo  okamžik strachu ze zavržení?  Ze srdce všem přejeme, aby Boha hledali a dali se sami nalézt již teď a tady, to je ta správná oslava  skutečných Vánoc,  ze kterých se Nebe raduje!

Všichni jsou srdečně zváni na naše sváteční i běžné bohoslužby, biblické hodiny i další setkání:

18.12. neděle od 11.00 h : Vánoční bohoslužba s dárky a koledami

24.12. Půlnoční v kostele již tradičně od 23.30 h

25.12. Boží hod Vánoční od 11.00 h s vysluhováním večeře Páně

Požehnané vánoční svátky přeje staršovstvo sboru v Žatci

 

IMPULS PÁRTY

Setkání pro děti KAŽDOU STŘEDU OD 16 hodin.

Programy o Pánu Bohu, základech víry, modlitby, zajímavé hry, zpěv písniček a občerstvení.

 

 

NEDĚLNÍ VYUČOVÁNÍ DĚTÍ

Během  nedělních bohoslužeb  od 11 hod. probíhá program pro děti. Děti jsou seznamovány se základy křesťanské víry, příběhy z Bible a modlitbou.

 

KONTAKT:

Polákovi 724 771 091

Ivo Valášek  777 907 062

 ________________________________________________________________

 

administrátor sboru - Tomáš Pavelka

kurátor sboru - Ivo Valášek

zatec@evangnet.cz

 

 

 

IMPULS TÝDEN