Děti z nedělní besídky měly připravený vánoční program