Mezi jednotlivými koledami četly krátká zamyšlení na téma narození Ježíše Krista